Go to content Go to menu
 

POLAND
The breed club    
CANIS AGILITAS A. a K. Wojciechovska G+T
DI TREVI Iwona Hernas G
DONUM CORDIS Beata Karpeta G
POLARIS Grazyna Frost G+T
TERWIPON Agata Klecka G+T